PŘIHLÁŠENÍ

Zapoměli jste heslo? NOVÁ REGISTRACE

Vyřízení objednávky

Semafor Je-li zboží skladem, bude Vám odesláno ještě DNES!

BUDE VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNKY

NOVINKY

Výfukový systém

Zpět

Výfukový systém má za úkol bezpečně odvést horké výfukové plyny do volného ovzduší. Tlumí rovněž hluk, který vzniká ve spalovacím prostoru. Integrovaný katalyzátor mění škodlivé látky ve výfu- kových plynech při vysoké teplotě za pomoci chemické reakce na téměř neškodné látky.

Konstrukce výfukového systému

Výfukové zařízení se skládá z výfukového potrubí, katalyzátoru a tlumičů výfuku. Přední sběrné potrubí ústí do katalyzátoru. Z katalyzátoru jsou výfukové plyny vedeny do předního a zadního tlumiče výfuku, odkud se odvádí do vol- ného ovzduší. Aby nemohly jedovaté výfukové plyny vnikat do kabiny osobního vozidla, musí být výfukové zařízení dokonale utěsněno. Tlumič výfuku usměrňuje a omezuje výfukové plyny, které ze spalovacího pros- toru motoru vystupují v sil- ných impulsech (nárazech), a zajišťuje, aby nebyla překročena povolená hladi- na hlučnosti.

Omezení hlučnosti

Vozidla nesmí podle pravidel silničního provozu a směrnic EU překročit povolenou hladinu hlučnosti. Pro osobní automobily je maximální hodnota hlučnosti 74 dB.

Hlučnost: (maximální povolené hodnoty)
Motokolo 70dB
Moped, malý motocykl 72dB
Lehké jednostopé vozidlo 75dB
Jednostopé vozidlo do 500 cm3 80dB
Osobní automobil 74dB
Nákladní automobil 77-80dB
Pro srovnání
Pneumatická vrtačka (ve vzdálenosti 5 m) 90dB

Opotřebení a koroze

K poškození vnějších částí celého zařízení dochází především v důsledku působení povětrnostních pod- mínek a posypové soli během zimního období. Naproti tomu ve vnitřní části výfukového zařízení dochází ke korozi, zvláště v jeho zadní, chladnější části, a to převážně kondenzací vody a kyselin s obsahem síry. Navíc může být výfukové zařízení poškozeno během jízdy nárazy kamínků, pohyby karoserie a vibracemi motoru. Proto nechte vždy zkontrolovat utěsnění a zavěšení výfukového zařízení! Při každé výměně je třeba použít i nová těsnění.